vrijdag 1 oktober 2010

BTW-verhoging, bezuinigingen en cultuurbarbaren

Zou die op handen zijnde rechtse regering nu echt de BTW op kunst willen verhogen van 6 naar 19%? Dat gaat er flink inhakken dan. Alles wordt duurder, kaartjes voor theater, muziek, en ook de prijs van tekeningen, schilderijen, beelden, foto's, keramische objecten, textiele werkvormen enzomeer moet omhoog. Terwijl de voorgenomen bezuinigingen toch al een druk leggen op de budgetten van kunstinstellingen en kunstenaars. Een van de mogelijke oplossingen is om de bezuinigingen op zijn minst gedeeltelijk door te berekenen aan de consument. Het geld om producties te maken moet toch ergens vandaan komen. Maar daar komt nu dan eerst die BTW-verhoging overheen. Prijsverhogingen die rechtstreeks naar de schatkist gaan, zonder dat daarvan ook maar iets ten goede komt aan de kunstensector zelf. Grote kans dat dit gevolgen heeft voor het aanbod. Minder geld betekent minder kunstproductie. Daar zullen die populistische cultuurbarbaren in Den Haag wel op aansturen. Met minder kunst en cultuur wordt de wereld straks nog een stukje platter en eenvoudiger. Zodat er straks nog meer domme mensen zijn dan nu al het geval is. Dom? Ja dom. En die fijne burgers kunnen dan straks in nog grotere getale kiezen op de koene redders van dit land van hardwerkende Nederlanders. Mijn god, in wat voor achterlijke cultuur zijn wij terecht gekomen?

Geen opmerkingen: