dinsdag 17 april 2018

Chris Dercon verslagen door het perifeer sententialisme

Het perifeer sententialisme heeft de toekomst! Het aftreden van Chris Dercon als intendant van de Volksbühne heeft ontegenzeggelijk een perifeer sententialistische ondertoon. Zoals de NRC meldt in een artikel van 16 april jongstleden: "Na de Duitse hereniging hadden veel Duitsers uit de voormalige DDR het gevoel dat alles in hun land, ook de cultuur, compleet werd overgenomen. Maar de Volksbühne, met zijn tegendraadsheid, gold nog als een culturele vrijplaats die niet door Westers marktdenken was aangetast. Met de komst van Dercon, vreesden zijn critici, viel ook dit laatste bastion." Lees meer over het perifeer sententialisme in het WAW–magazine nummer 2. De Finse hoogleraar in de culturele antropologie Paavali Virtanen heeft er een heel essay aan gewijd. Te bestellen via info@pauldikker.nl.

Geen opmerkingen: